Tafsir Quran Surah Al Kahfi:86

Posted on Februari 22, 2012

0


Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam
matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam
laut yang berlumpur hitam,

(tafsir: 1 lagi bukti awloh hoax bar gak punya otak. Matahari terbenam di lumpur?)

dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: “Hai Dzulkarnain,

(tafsir: idiot permanen awloh hoax bar; dzulkarnain seorang GAY dan penyembah berhala menjadi nabi islam)

kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan
terhadap mereka.

(tafsir: awloh hoax bar adalah iblis yang mengangkat nabi gay dan suka menyiksa)

ﺣَﺘَّﻰٰٓﺇِﺫَﺍﺑَﻠَﻎَﻣَﻐْﺮِﺏَﺍﻟﺸَّﻤْﺲِﻭَﺟَﺪَﻫَﺎﺗَﻐْﺮُﺏُﻓِﻰﻋَﻴْﻦٍﺣَﻤِﺌَﺔٍ
ﻭَﻭَﺟَﺪَﻋِﻨﺪَﻫَﺎﻗَﻮْﻣًﺎۗﻗُﻠْﻨَﺎﻳٰﺬَﺍﺍﻟْﻘَﺮْﻧَﻴْﻦِﺇِﻣَّﺎٓﺃَﻥﺗُﻌَﺬِّﺏَ
ﻭَﺇِﻣَّﺎٓ ﺃَﻥ ﺗَﺘَّﺨِﺬَ ﻓِﻴﻬِﻢْ ﺣُﺴْﻨًﺎ﴿ﺍﻟﻜﻬﻒ:٨٦﴾‎

moga jadi hidayah buat kita semua

:

:

Iklan