Penjajahan

Posted on April 11, 2012

0


Muslim: tolong sebutin penjajah indonesia,agama penjajah itu apa?

Kafir: Di dunia ini penjajah bisa menganut agama apa saja. Tetapi hanya di
Islam yg secara sengaja memerintahkan umatnya menjadi penjajah:
QS 13:41
Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi
daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu
(sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum
(menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya;
dan Dia-lah Yang Maha cepat hisab-Nya.
QS 33:27. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah
dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak
[1211]. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Catatan kaki: [1211]. Tanah yang belum diinjak ialah: tanah-tanah yang akan
dimasuki tentara Islam.
QS 48:16-21
16. Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: “Kamu akan
diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar,
kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam).
Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan
kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu
telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan
azab yang pedih.”
17. Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang
dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa
yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan
azab yang pedih.
18. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika
mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon[1399], maka Allah
mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan
ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan
kemenangan yang dekat (waktunya
19. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
20. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang
dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu
dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu
mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin
dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
21. Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas
negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah
telah menentukan-Nya[1402]. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.

Catatan kaki [1402]. Maksudnya: Allah telah menjanjikan kepada kaum
muslimin untuk menaklukkan negeri-negeri yang lain yang di waktu itu
mereka belum dapat menaklukkannya; tetapi negeri-negeri itu telah
dipastikan Allah untuk ditaklukkan oleh kaum Muslimin dan dijaga-Nya dari
penaklukan-penaklukan orang-orang lain. Janji Allah ini telah terbukti
dengan ditaklukkannya negeri-negeri Persia dan Rumawi oleh kaum
Muslimin.

Iklan
Posted in: Uncategorized