PENGIKUT MUHAMAD DIPASTIKAN MASUK NERAKA JUSTRU OLEHMUHAMAD SENDIRI

Posted on Mei 7, 2012

0


PENGIKUT MUHAMAD DIPASTIKAN MASUK NERAKA JUSTRU OLEH
MUHAMAD SENDIRI :
wa-in minkum illaa waariduhaa kaana ‘alaa rabbika hatman maqdhiyyaan
[19:71] Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi
neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah
ditetapkan. ========= Ia (Muhammad) telah berkata bahwa muslimers
akan masuk keneraka, namun tidak mengatakan apakah muslimers akan
keluar dari situ”.

Iklan
Posted in: Uncategorized